ارزیابی استفاده از نانولوله‌های نیترید بور در محصولات مختلف

ارزیابی استفاده از نانولوله‌های نیترید بور در محصولات مختلف

شرکت بی‌ان‌نانو با تامین نانولوله‌های نیترید بور در یک پروژه در دست اجرا در دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی، سعی دارد تا دامنه کاربرد نیترید بور را در حوزه‌های مختلف به ویژه دفاعی گسترش دهد.

987