استفاده از فناوری‌نانو برای ازدیاد برداشت از مخازن گاز

استفاده از فناوری‌نانو برای ازدیاد برداشت از مخازن گاز

در پروژه‌ای که به تازگی انجام شده، محققان با استفاده از فناوری‌ نانو سیالات هوشمندی ساختند که به ازدیاد برداشت از مخازن گاز کمک شایانی می‌کند. این فناوری قرار است درسال ۲۰۲۱ به‌صورت آزمایشی در دریای شمال استفاده شود.

1137