کشف فناوری نانو در آثار باستانی مربوط به ۲۶۰۰ سال قبل

کشف فناوری نانو در آثار باستانی مربوط به ۲۶۰۰ سال قبل

در یکی از ایالت‌های هند، آثار باستانی شامل سفال‌هایی کشف شده که روی آن‌ها با استفاده از نانولوله‌های کربنی پوشانده شده ‌است. وجود این لایه‌های نانویی موجب ماندگاری سفال‌ها پس از ۲۶۰۰ سال شده ‌است. این سفال‌ها را می‌توان قدیمی‌ترین آثار باستانی دانست که در آن‌ها از فناوری ‌نانو استفاده شده ‌است.

954