دانشگاه اراک: نقش چارچوب های آلی-فلزی فلوئوردار در جداسازی‌های گازها بررسی شد

دانشگاه اراک: نقش چارچوب های آلی-فلزی فلوئوردار در جداسازی‌های گازها بررسی شد

این پژوهش که با همکاری تیم تحقیقاتی از دانشگاه اراک با دانشگاه‌های اسپانیا و آمریکا انجام شده، در نشریه Chemical Society Reviews به چاپ رسیده است و اثر فلوئوردار کردن چارچوب‌های آلی-فلزی در تنظیم و تعدیل خواص ساختاری برای کاربردهای ذخیره‌سازی و جداسازی گازها در فرآیند‌های جذب و غشایی بررسی شده است.

571
ارائه روش سنتز غشاهای ترکیبی با استفاده از نانوساختار هیبریدی

ارائه روش سنتز غشاهای ترکیبی با استفاده از نانوساختار هیبریدی

دکتر آبتین عبادی، دکتر عبدالرضا مقدسی و دکتر حمیدرضا سنایی‌پور از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه اراک و خانم سمانه مشهدی خان دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه اراک روش سنتز جدیدی برای تهیه غشاهای ترکیبی سازگار ارائه کرده‌اند.

1044