سوپرکامپیوتر یک راز قدیمی را در حوزه میکروب‌کشی حل کرد

سوپرکامپیوتر یک راز قدیمی را در حوزه میکروب‌کشی حل کرد

در دهه گذشته، تیم‌هایی از مهندسان، شیمی‌دانان و زیست‌شناسان خواص فیزیکی و شیمیایی بال‌های سیکادا را تجزیه و تحلیل کرده‌اند، به این امید که راز توانایی آن‌ها در کشتن میکروب‌ها را کشف کنند. اگر این عملکرد طبیعت توسط علم قابل تکرار باشد، ممکن است منجر به توسعه محصولات جدیدی با سطوح ذاتاً ضد باکتریایی شود که از روش‌های شیمیایی فعلی مؤثرتر هستند.

213