کشف زئولیت‌هایی با ساختار نانولوله‌ای

کشف زئولیت‌هایی با ساختار نانولوله‌ای

محققان زئولیت‌های بلوری به شکل نانولوله‌ای کشف کردند. بررسی آرایش دقیق اتم‌ها در نانولوله زئولیت یک کار چالش برانگیز بود که برای آن محققان جورجیا تک با کارشناسان بلورشناسی زئولیت در دانشگاه استکهلم و دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا همکاری کردند.

587