سوغات نانویی دانشجویان خارجی از ایران

سوغات نانویی دانشجویان خارجی از ایران

یکی از اتفاقات جالب نمایشگاه نانو را باید بازدید دانشجویان خارجی از نمایشگاه دانست. آنها گروهی ۲۸ نفره از دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا را تشکیل می‌دادند که به گفته ملیحه محمدی، کارشناس مسئول امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه الزهرا از کشورهای روسیه، افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق حضور پیدا کرده‌اند.

523