استفاده از DNA چسبنده برای تولید ساختارهای سازمان یافته

استفاده از DNA چسبنده برای تولید ساختارهای سازمان یافته

محققان موسسه علوم و فناوری دانشگاه اوکیناوا (OIST) از رشته‌های میکروسکوپی DNA برای ایجاد آرایش در مجموعه بلوک‌های ژلی که با چشم غیرمسلح قابل رویت هستند، استفاده کرده‌اند. محققان در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کردند نشان دادند که بلوک‌های هیدروژل، که طول آن‌ها تا ۲ میلی‌متر می‌رسند و حاوی DNA روی سطح خود هستند، در حدود ۱۵ دقیقه بعد از این که در یک محلول وارد می‌شوند، خودآرایی می‌دهند.

588