نانوذرات برای جلوگیری از نابینایی استفاده شد

نانوذرات برای جلوگیری از نابینایی استفاده شد

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ایالتی اورگان رویکردی را ایجاد کرده‌اند که از نانوذرات لیپیدی برای تحویل رشته‌های اسید ریبونوکلئیک پیام‌رسان یا mRNA در داخل چشم استفاده می‌کند. برای درمان نابینایی، mRNA برای ایجاد پروتئین‌هایی استفاده می‌شود که ویرایش جهش‌های ژن بینایی را انجام می‌دهد.

105
شناسایی و درمان بارداری خارج از رحم ساده می‌شود

شناسایی و درمان بارداری خارج از رحم ساده می‌شود

دانشمندان دانشگاه ایالتی اورگان روش جدیدی برای مراقبت بهتر از زنانی که در معرض وضعیت بارداری خارج رحمی قرار دارند، ارائه کردند. آن‌ها برای این کار از نانوذرات استفاده کردند. بارداری خارج از رحم زمانی رخ می‌دهد که تخمک بارور شده در جایی غیر از پوشش رحم سکنی گزیند.

113
طراحی نانوذراتی که دمای بیشتری در تومور ایجاد می‌کنند

طراحی نانوذراتی که دمای بیشتری در تومور ایجاد می‌کنند

محققان دانشگاه ایالتی اورگان نانوذرات جدیدی برای درمان سرطان ساختند. آن‌ها راهی برای ایجاد نانوذرات مغناطیسی که از هر نانوذرات قبلی داغ‌تر می‌شوند ، ارائه کردند که توانایی مبارزه با سرطان را بهبود می‌بخشند.

137
استنشاق یک نانوماده زیستی به درمان مشکلات ریه کمک کرد

استنشاق یک نانوماده زیستی به درمان مشکلات ریه کمک کرد

محققان دانشگاه ایالتی اورگان نانوذرات لیپیدی توسعه داده‌اند که می‌توانند استنشاق شوند و به طور موثر اسید ریبونوکلئیک (mRNA) را به ریه‌های موش منتقل کرده و سلول‌ها را تحریک کنند. با این کار پروتئین معیوب در فیبروز کیستیک (CF) توسط سلول‌ها تولید می‌شود.

147
نانوذرات لیپیدی و mRNA ویروس کرونا را در سلول‌ها مهار کردند

نانوذرات لیپیدی و mRNA ویروس کرونا را در سلول‌ها مهار کردند

مطالعه‌ای در دانشگاه ایالتی اورگان (OSU)، انجام شده که در آن ابزاری برای مقابله با ویروس کرونا ارائه شده است. محققان در یک مدل موش نشان دادند که می‌توان از RNA پیام‌رسان (mRNA) برای تولید پروتئینی استفاده کرد که می‌تواند انواع مختلفی از ویروس SARS-CoV-2 را از ورود به سلول‌ها و ایجاد بیماری‌های تنفسی جلوگیری کند.

174