ثبت پتنتی برای فناوری جمع‌آوری نفت نشت یافته به محیط

ثبت پتنتی برای فناوری جمع‌آوری نفت نشت یافته به محیط

بهوونش بارتی از محققان رشته مهندسی شیمی دانشگاه ایالتی لویزیانا با همکاری جین گیون لی در حال ثبت پتنتی در حوزه نفت هستند. آن‌ها موفق به ساخت نانوساختاری شدند که به مدیریت نشت نفت کمک می‌کند.

184