راه‌اندازی استارت‌آپی برای درمان فیبروز ریه با کمک نانوذرات

راه‌اندازی استارت‌آپی برای درمان فیبروز ریه با کمک نانوذرات

پژوهشگران با راه‌اندازی استارت‌آپی به نام نانوبیوتراپیوتیکس (Nano Biotherapeutics) به دنبال تجاری‌سازی روشی هستند که در آن نوعی نانوذره دارای پوششی از جنس قند می‌تواند مانع از فیبروز ریوی شود.

257
۷ باز مصنوعی جدید به DNA برای ذخیره‌سازی اطلاعات اضافه شد!

۷ باز مصنوعی جدید به DNA برای ذخیره‌سازی اطلاعات اضافه شد!

عصر اطلاعات به یک فناوری جدید ذخیره‌سازی داده‌ها نیاز دارد. شاید DNA برای ارائه چنین فناوری مناسب باشد. محققان هفت حرف جدید به الفبای مولکولی DNA اضافه کردند و یک فناوری توالی‌یابی دقیق و کامل برای خوانش این حروف ایجاد کردند. این نوآوری‌ها به تبدیل DNA به یک پلت‌فرم ذخیره‌سازی داده‌های قوی و پایدار که مناسب عصر اطلاعات است کمک کرد.

196
طراحی غشاء تصفیه آب با الهام از طبیعت

طراحی غشاء تصفیه آب با الهام از طبیعت

مورفوژنز روشی است که طبیعت برای ساختن ساختارها و عملکردهای متنوع از مجموعه‌ای ثابت از اجزا تشکیل می‌دهد. در حالی که طبیعت سرشار از نمونه‌های مورفوژنز است، برای مثال، تمایز سلولی، رشد جنینی و تشکیل اسکلت سلولی، تحقیقات در مورد این پدیده در مواد مصنوعی کم است. محققان دانشگاه ایلینویز با استفاده از توموگرافی الکترونی، نظریه‌های دینامیک سیالات و یادگیری ماشینی به بررسی مورفوژنز در پلیمرهای نرم پرداختند.

193