طراحی آزمونی برای تشخیص سریع آلودگی به کرونا

طراحی آزمونی برای تشخیص سریع آلودگی به کرونا

محققان مؤسسه پل شرر PSI و دانشگاه بازل یک آزمایش سریع برای شناسایی ویروس کرونا ایجاد کرده‌اند. ساز و کار این آزمایش به گونه‌ای است که نتایج قابل اعتماد و قابل اندازه‌گیری را در مورد بیماری کووید-۱۹ ارائه می‌دهد.

319