نانورشته‌ای که با یک بار نوسان تا صد سال ارتعاش خواهد داشت

نانورشته‌ای که با یک بار نوسان تا صد سال ارتعاش خواهد داشت

محققان دانشگاه صنعتی دلفت و دانشگاه براون نوسانگر رشته‌‌مانندی ساختند که می‌تواند در دمای اتاق برای مدت طولانی نوسان کند. این رشته از تمام ساختارهای نوسانگر حالت جامد پیشین نوسان طولانی‌تری را تجربه می‌کند به حدی که این رکورد را تنها می‌توان در دمایی پایین نزدیک به نقطه صفر مطلق در دیگر نوسانگرها مشاهده نمود.

87
یکی از چالش‌های تصویربرداری نانومقیاس حل شد

یکی از چالش‌های تصویربرداری نانومقیاس حل شد

تیمی از محققان دانشگاه براون با یک روش جدید میکروسکوپی که از نور آبی برای اندازه‌گیری الکترون‌ها در نیمه‌هادی‌ها و سایر مواد نانو استفاده می‌کند، در حال باز کردن قلمرو جدیدی از امکانات در مطالعه این اجزای مهم است که می‌تواند به ساخت تجهیزات الکترونیکی کمک کند.

273
موفقیت پلتفورم رهایش نانوذره‌ای برای درمان سرطان استخوان در موش‌ها

موفقیت پلتفورم رهایش نانوذره‌ای برای درمان سرطان استخوان در موش‌ها

پلتفورم نانوذره‌ای برای رهایش اسیدهای نوکلئیک درمانی به داخل تومور سرطان استخوان ارائه شده که می‌تواند گزینه مناسبی برای این بیماری کشنده باشد. این فناوری روی سلول‌های موش‌های آزمایشگاهی موثر بوده است.

1074