توسعه نانوالکتروکاتالیست برای کمک به گسترش پیل‌های سوختی

توسعه نانوالکتروکاتالیست برای کمک به گسترش پیل‌های سوختی

یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی موفق به ایجاد یک الکتروکاتالیست برای پیل‌های سوختی هیدروژنی شده است که برخلاف کاتالیزورهایی که امروزه استفاده می‌شود، نیازی به حامل کربن ندارد و بنابراین بسیار پایدارتر است. این فرآیند جدید به صورت صنعتی قابل اجرا است و می‌تواند برای بهینه‌سازی بیشتر وسایل نقلیه با پیل سوختی بدون انتشار CO2 استفاده شود.

860