آئروژلی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی تولید می‌شود، چه ویژگی‌هایی دارد؟

آئروژلی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی تولید می‌شود، چه ویژگی‌هایی دارد؟

تیمی از محققان دانشگاه استنفورد و دانشگاه کالیفرنیا، از آزمایشگاه ملی در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) برای تولید آئروژل گرافنی با کیفیت بالاتر از آنچه روی زمین مقدور است، استفاده می‌کنند.

232