همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه کاربرد صنعتی گرافن

همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه کاربرد صنعتی گرافن

یکی از تولیدکنندگان مواد گرافنی با امضا قراردادی با یک مرکز تحقیقاتی در آلمان و همچنین دانشگاه بریتیش کلمبیا، به دنبال انجام تحقیقات روی کاربردهای صنعتی گرافن به ویژه در بخش باتری و کامپوزیت است.

755