یک استارت‌آپ واکسن‌های نانویی کارآمد برای مبارزه با سرطان می‌سازد

یک استارت‌آپ واکسن‌های نانویی کارآمد برای مبارزه با سرطان می‌سازد

فلشپوینت تراپی (Flashpoint Therapeutics) مدعی طراحی واکسن‌هایی کارآمد برای درمان سرطان است. این استارت‌آپ زایشی اعلام نموده که با یک دستکاری ساده در ساختار واکسن‌های غیرکارآمد فعلی، می‌تواند روش درمانی مؤثری برای انواع مختلف سرطان‌ ارائه نماید.

486