دانشگاه همدان: افزایش بهره‌وری در فرایند احیای الکتروکاتالیستی گاز دی‌اکسید‌کربن

دانشگاه همدان: افزایش بهره‌وری در فرایند احیای الکتروکاتالیستی گاز دی‌اکسید‌کربن

رشد مداوم فعالیت‌های صنعتی منجر به جهش شدیدی در انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن شده است که یکی از نتایج آن پدیده گرم شدن کره زمین است. تلاش بسیاری توسط محققان برای توسعه روش‌های ارزان قیمت برای احیا و تبدیل دی‌اکسید‌کربن موجود در جو به مواد شیمیایی با ارزش در حال انجام است.

181