کیمیاگری نانویی: تبدیل زباله به طلا!

کیمیاگری نانویی: تبدیل زباله به طلا!

محققان نشان دادند که با افزودن گرافن به پسماندهایی که حاوی مقادیر بسیار کمی طلا هستند، می‌توان این حجم کم از طلا را از میان زباله‌ها بیرون کشید. با یک گرم گرافن (قیمت هرگرم: یک دهم دلار) می‌توان دو گرم طلا (قیمت هر گرم: هفتاددلار) به دست آورد.

846