ادغام میکروالکترونیک و زیست‌شناسی با یک تراشه هیبریدی امکان‌پذیر می‌شود

ادغام میکروالکترونیک و زیست‌شناسی با یک تراشه هیبریدی امکان‌پذیر می‌شود

با استفاده از پروتئین موجود در ابریشم، محققان ساختاری ارائه کردند که می‌توان آن را یک تراشه هیبریدی دانست که ارتباط میان زیست‌شناسی و محاسبات کامپیوتری را ساده‌تر می‌کند.

187