میکروروبات‌ها آلودگی پلاستیکی را از آب جمع‌آوری می‌کنند

میکروروبات‌ها آلودگی پلاستیکی را از آب جمع‌آوری می‌کنند

محققان چینی نوعی میکروروبات ساختند که می‌تواند برای از بین بردن میکروپلاستیک و نانوپلاستیک (MNP) از آب مورد استفاده قرار گیرد. در این میکروروبات‌ها از نانوساختارهای مغناطیسی استفاده شده است.

425