دانشگاه خوارزمی: توسعه نسل جدید حسگرهای نانوفوتونیکی اکسیژن

دانشگاه خوارزمی: توسعه نسل جدید حسگرهای نانوفوتونیکی اکسیژن

پژوهشگران دانشگاه خوارزمی توانستند با استفاده از یک نوع نانوتابشگر، نسل جدید حسگرهای نانوفوتونیکی اکسیژن را توسعه دهند. این نانوحسگرها برای کاربردهای زیرپوستی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

192
آینده‌ای روشن در عرصه صنعت انرژی با تولید هیدروژن خورشیدی

آینده‌ای روشن در عرصه صنعت انرژی با تولید هیدروژن خورشیدی

در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشگران کشور ما توانستند با استفاده از فناوری سیلیکون و نور خورشیدی به بازدهی تولید هیدروژن بیش از ۱۱درصد دست یابند که یکی از بیشترین بازدهی‌های حاصل‌شده در جهان از این فناوری است.

1029