استفاده از افزودنی ‌نانو برای تولید ژل هوشمند

استفاده از افزودنی ‌نانو برای تولید ژل هوشمند

محققان با استفاده از نوعی افزودنی‌ نانو موفق به تولید ژل هوشمندی شدند که در برابر تابش نور تغییر شکل می‌دهد. این فناوری برای توسعه ادوات استتار و رباتیک نرم و همچنین نمایشگرهای انعطاف‌پذیر مناسب است.

132