حسگری ساخته شده که ویروس‌ها را در مراحل اول بیماری تشخیص می‌دهد

حسگری ساخته شده که ویروس‌ها را در مراحل اول بیماری تشخیص می‌دهد

مهدی جوانمرد از محققان دانشگاه راتگرز روش برای تشخیص اولیه بیماری‌های عفونی کشنده با استفاده از یک آزمایش بسیار حساس ایجاد کرده است که می‌تواند روزی در رویکردهای پزشکی تحول ایجاد نماید. در این تست، از نوعی ساختار ژنتیکی به‌صورت نانوتوپ استفاده شده است که به‌عنوان حسگر نانویی عمل می‌کند.

314
جعبه ابزار تحلیلی برای اندازه‌گیری نیروهای اتصال تک پروتئین‌ها

جعبه ابزار تحلیلی برای اندازه‌گیری نیروهای اتصال تک پروتئین‌ها

دانشمندان دانشگاه راتگرز یک جعبه ابزار تحلیلی برای اندازه‌گیری نیروهای اتصال تک پروتئین‌ها در زمانی که آن‌ها از بستر خود (مانند یک آنزیم) دور می‌شوند، ایجاد کرده‌اند که به توسعه نانومواد جدید، بهبود تولید سوخت زیستی کمک می کند.

347
استفاده از افزودنی ‌نانو برای تولید ژل هوشمند

استفاده از افزودنی ‌نانو برای تولید ژل هوشمند

محققان با استفاده از نوعی افزودنی‌ نانو موفق به تولید ژل هوشمندی شدند که در برابر تابش نور تغییر شکل می‌دهد. این فناوری برای توسعه ادوات استتار و رباتیک نرم و همچنین نمایشگرهای انعطاف‌پذیر مناسب است.

1107