جعبه ابزار تحلیلی برای اندازه‌گیری نیروهای اتصال تک پروتئین‌ها

جعبه ابزار تحلیلی برای اندازه‌گیری نیروهای اتصال تک پروتئین‌ها

دانشمندان دانشگاه راتگرز یک جعبه ابزار تحلیلی برای اندازه‌گیری نیروهای اتصال تک پروتئین‌ها در زمانی که آن‌ها از بستر خود (مانند یک آنزیم) دور می‌شوند، ایجاد کرده‌اند که به توسعه نانومواد جدید، بهبود تولید سوخت زیستی کمک می کند.

101
استفاده از افزودنی ‌نانو برای تولید ژل هوشمند

استفاده از افزودنی ‌نانو برای تولید ژل هوشمند

محققان با استفاده از نوعی افزودنی‌ نانو موفق به تولید ژل هوشمندی شدند که در برابر تابش نور تغییر شکل می‌دهد. این فناوری برای توسعه ادوات استتار و رباتیک نرم و همچنین نمایشگرهای انعطاف‌پذیر مناسب است.

868