شکم‌بند بارداری با پارچه محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

شکم‌بند بارداری با پارچه محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

شرکت تن سان طب هکمتانه شکم‌بند بارداری با پارچه محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس حاوی نانوذرات تولید و به بازار عرضه کرده است که برای محافظت جنین در برابر تابش امواج الکترومغناطیس به کار می‌رود.

678