لخته خون با کمترین عوارض جانبی با استفاده از نانوذرات درمان می‌شود

لخته خون با کمترین عوارض جانبی با استفاده از نانوذرات درمان می‌شود

براساس تحقیقات جدید موسسه بیکر و دانشگاه سوینبورن، نانوذراتی که با دارو پر شده‌اند و در اثر تابش پرتوهای مادون قرمز نزدیک گرم شده و این دارو را آزاد می‌کنند، می‌توانند کلید درمانی هدفمندتر برای لخته‌های خون باشند.

419