نانوذرات دیکالکوژنید فلزی به کمک «انرژی پاک» می‌آیند

نانوذرات دیکالکوژنید فلزی به کمک «انرژی پاک» می‌آیند

یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی محققان دانشگاه سیتی هنگ کنگ (CityU) الکتروکاتالیست بسیار کارآمدی ساختند که می‌تواند به‌طور قابل توجهی تولید هیدروژن را از طریق تقسیم الکتروشیمیایی آب تقویت کند. این پیشرفت بزرگ با استفاده از نانومواد انجام داده است. این کاتالیزور دیکالکوژنید فلزی نشان‌دهنده پیشرفت عمده در حوزه انرژی پاک است. این اختراع در صنعت انرژی تجدیدپذیر تاثیر به سزایی خواهد گذاشت.

113