دانشگاه نوشیروانی بابل: بهینه‌سازی تصفیه فاضلاب‌های صنعتی با جاذب‌های نانویی

دانشگاه نوشیروانی بابل: بهینه‌سازی تصفیه فاضلاب‌های صنعتی با جاذب‌های نانویی

پژوهشگران دانشگاه نوشیروانی بابل با استفاده از ترکیب جاذب نانویی کربوکسی متیل سلولز- سلولز- نیکل، ایده تولید جاذبی برای تصفیه فاضلاب‌های صنعتی حاوی نانوآلاینده‌ها که به صورت عملیاتی قابلیت تجاری‌شدن را نیز دارا هستند ارائه دادند.

691