حسگری که زبان اشاره را به صدا ترجمه می کند

حسگری که زبان اشاره را به صدا ترجمه می کند

علم پیشرفت‌های زیادی را برای ما به ارمغان آورده است که زندگی را تغییر می‌دهد. واکسن‌هایی برای کمک به محافظت در برابر بیماری، چاپگرهای سه‌بعدی برای کمک به نابینایان و پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی از جمله این دستاوردها هستند. در حال حاضر، تیمی از دانشگاه سینگ‌هوا در پکن، حسگر خودکاری توسعه داده‌اند که می‌تواند چندین محرک محیطی را به طور همزمان نظارت و تشخیص دهد و از آن می‌توان برای ترجمه مؤثر زبان اشاره به صدا استفاده کرد.

550