چقدر به ساخت تراشه‌هایی که اتلاف انرژی ندارند، نزدیک هستیم؟

چقدر به ساخت تراشه‌هایی که اتلاف انرژی ندارند، نزدیک هستیم؟

بیایید فکر کنیم که چه می‌شد اگر می‌توانستیم راهی پیدا کنیم که جریان‌های الکتریکی بدون اتلاف انرژی در دستگاه‌ها و تراشه‌ها حرکت می‌کردند؟ یک رویکرد امیدوارکننده برای این امر استفاده از موادی است که به عنوان عایق‌های توپولوژیکی شناخته می‌شوند. آن‌ها در ابعاد یک بعدی (سیم)، دوبعدی (ورق) و سه بعدی (مکعب) وجود دارند. فیزیکدانان نظری در دانشگاه اوترخت، با همکاری محققانی از دانشگاه شانگهای جیائو تونگ، کشف کرده‌اند که عایق‌های توپولوژیکی ممکن است در بُعد ۱٫۵۸ نیز وجود داشته باشند، این می‌تواند برای پردازش اطلاعات با مصرف انرژی بهینه استفاده شود. نتایج مطالعه آن‌ها در نشریه Nature Physics منتشر شده است.

84
فیلم گرافنی انعطاف‌پذیر ساخته شد

فیلم گرافنی انعطاف‌پذیر ساخته شد

سال‌ها محققان روی ایجاد لایه‌های گرافنی الاستیک و سخت کار کرده‌اند، اما آنچه مشخص است، تولید فیلم‌های گرافنی انعطاف‌پذیر چالش برانگیز است. به تازگی، محققان دانشگاه شانگهای جیائو تونگ روشی برای غلبه بر این مانع معرفی کرده‌اند. آن‌ها نانولایه‌های گرافن را از طریق ساختارهای پل انعطاف‌پذیر به هم متصل کردند. از مفهوم چرخ و محور در دنیای مولکولی در این پروژه استفاده شده است.

104
یک نانوساختار مهندسی شده، با نور خورشید دی‌اکسیدکربن را تجزیه می‌کند

یک نانوساختار مهندسی شده، با نور خورشید دی‌اکسیدکربن را تجزیه می‌کند

پژوهشگران نانوساختاری حاوی چارچوب‌های آلی فلزی حاوی اتم‌های منفرد ساختند که با کمک تابش نور خورشید، تجزیه دی‌اکسیدکربن را انجام می‌دهد. این راهبرد ارزان‌تر از روش‌های رایج است.

370