دستگاهی برای تولید نانوآمولوسیون روغن در آب

دستگاهی برای تولید نانوآمولوسیون روغن در آب

شرکت آنالیتیک با همکاری دانشگاه شفیلد اقدام به ارائه فناوری کرده که با استفاده از آن می‌توان نانوامولوسیون روغن در آب برای نمونه‌های کمتر از یک میلی‌لیتر ایجاد کرد. همچنین با این فناوری می‌توان درون شبکه بلوری کلسیتی، نانوامولوسیون وارد کرد.

1125