فقط با یک پوشش نانویی، در تابستان تا ۳۵ درجه سطح را خنک‌تر کنید!

فقط با یک پوشش نانویی، در تابستان تا ۳۵ درجه سطح را خنک‌تر کنید!

در یک روز گرم تابستانی، لباس سفید به دلیل بازتاب، نه جذب نور، از سایر رنگ‌ها خنک‌تر است. رنگ‌های دیگری مانند آبی یا سیاه، با جذب نور، اثر گرمایشی دارند. برای دور زدن این اثر گرمایشی در فیلم‌های خنک‌کننده رنگی، محققان از نانوساختار موجود در در بال پروانه الهام گرفتند.

171
تولید نانوذرات با خواص درمانی از طریق زیست‌سنتز

تولید نانوذرات با خواص درمانی از طریق زیست‌سنتز

یافته‌های اخیر محققان نشان می‌دهد که باکتری مهندسی شده از نظر ژنتیکی، قادر است بیوسنتز نانوذرات ملانین را انجام دهد. ماحصل فعالیت این باکتری ماده‌ای است که خواص درمان ضدسرطان و امکان تصویربرداری از تومور را دارد.

261