همکاری صنعت و دانشگاه برای حل چالش‌های زیست‌محیطی

همکاری صنعت و دانشگاه برای حل چالش‌های زیست‌محیطی

دانشگاه شولینی و شرکت منسوجات واردمان (Vardhman Textiles) تفاهم‌نامه همکاری برای تحقیقات در حوزه فناوری نانو امضا کردند. قرار است با حمایت بخش خصوصی، تحقیقاتی در دانشگاه شولینی در حوزه استفاده از فناوری‌ نانو برای رفع چالش‌های محیط‌زیست و تولید انرژی پاک صورت گیرد.

547