دام نانویی زیر پای ویروس کرونا!

دام نانویی زیر پای ویروس کرونا!

پژوهشگران دام نانویی ساختند که ویروس کرونا را گیر انداخته و به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند تا ویروس کرونا را به سرعت از بین ببرد. نتایج این دام در محیط آزمایشگاهی بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.

355
استفاده از نقاط کوانتومی در ساخت دوربین مادون قرمز

استفاده از نقاط کوانتومی در ساخت دوربین مادون قرمز

پژوهشگران با استفاده از نقاط کوانتومی اقدام به ساخت دوربین مادون قرمز کردند. این روش نسبت به روش‌های رایج که در آن‌ها از لایه‌های نیمه‌هادی استفاده می‌شود، ارزان‌تر بوده و دستگاه عملکرد بهتری دارد.

1090