جلبک برای ساخت پنل خورشیدی قابل استفاده است؟

جلبک برای ساخت پنل خورشیدی قابل استفاده است؟

دانشمندان جلبک‌های تک سلولی را به مواد پروسکیت عملکردی تبدیل کرده‌اند. این تیم به رهبری دانشمندان دانشگاه صنعتی درسدن، پوسته‌های معدنی جلبک‌ها را به پروسکیت‌های هالید سرب با خصوصیات فیزیکی قابل تنظیم تبدیل کرد.

572
ساخت نانوسیم رسانا که با افزایش طول، افزایش رسانایی را تجربه می‌کند

ساخت نانوسیم رسانا که با افزایش طول، افزایش رسانایی را تجربه می‌کند

یک گروه تحقیقات بین‌المللی از آمریکا، آلمان و چین با استفاده از عایق‌های توپولوژیکی یک‌بُعدی، موفق به ساخت نانوسیم رسانا شدند که با افزایش طول، افزایش رسانایی را تجربه می‌کند.

470