طراحی یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین تشدیدکننده‌های نانومکانیکی جهان

طراحی یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین تشدیدکننده‌های نانومکانیکی جهان

با الهام از تارعنکبوت، دانشمندان هلندی یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین تشدیدکننده‌های نانومکانیکی جهان را طراحی کرده‌اند که در عین حساسیت بالا، از نوسانات دمایی محیط پیرامون تاثیرپذیر نیست.

105
ابزاری برای تقسیم یک سی‌سی آب میان یک میلیارد نفر!

ابزاری برای تقسیم یک سی‌سی آب میان یک میلیارد نفر!

گاهی لازم است مقدار بسیار کمی از یک دارو به یک سلول تزریق شود تا عکس‌العمل سلول در برابر دارو و یافتن غلظت مناسب دارو برای یک سلول مشخص شود. برای این کار، محققان هلندی ابزاری ساختند که قادر به جابه‌جایی سیالات در مقیاس یک پیکولیتر است.

319