همکاری صنعتی در استرالیا برای توسعه پوشش‌های نانویی هوشمند

همکاری صنعتی در استرالیا برای توسعه پوشش‌های نانویی هوشمند

دانشگاه صنعتی سوئینبرن و شرکت اسپارک تکنولوژیز (Sparc Technologies Limited) از طریق پروژه تحقیقاتی شورای تحقیقات استرالیا (ARC) همکاری مشترکی را برای توسعه پوشش‌های هوشمند و کامپوزیتی آغاز کردند. هدف از این مشارکت، ایجاد انقلابی در صنایع کلیدی از جمله هوافضا، زیرساخت، انرژی‌های تجدیدپذیر و غیره است.

188