الهام از بال پروانه برای تولید تراشه‌های کوچکتر

الهام از بال پروانه برای تولید تراشه‌های کوچکتر

یک تیم تحقیقات بین‌المللی به سرپرستی محققانی از دانشگاه صنعتی سوینبرن و دانشگاه ملی استرالیا (ANU) به کشف بزرگی دست یافته‌اند که می‌تواند به ساخت تجهیزات تشخیص مولکولی یا ویروسی سریع‌تر و دقیق‌تر، از جمله شناسایی ویروس کرونا منجر شود.

693