دریافت حمایت مالی برای ساخت دستگاه تشخیص ذرات سمی

دریافت حمایت مالی برای ساخت دستگاه تشخیص ذرات سمی

یکی از محققان دانشگاه صنعتی لارنس برای توسعه فناوری جدیدی با پتانسیل شناسایی ذرات سمی در هوا حمایت مالی دریافت کرده است. او پیش از این شرکت نوپایی برای تجاری‌سازی دستاوردهای خود تاسیس کرده است.

509