چگونه با چاپ سه‌بعدی می‌توان مواد مستحکم‌ ساخت؟

چگونه با چاپ سه‌بعدی می‌توان مواد مستحکم‌ ساخت؟

همکاری محققان MIT و دو دانشگاه در آلمان نشان می‌دهد که می‌توان از چاپ سه‌بعدی برای تولید مواد مستحکم استفاده کرد. آن‌ها نانوذرات را با گروه‌های آلی عامل‌دار کردند و از آن‌ها برای چاپ ساختارهایی استفاده کردند که استحکام بسیار بالایی دارد. اتصال گروه‌های آلی منجر به افزایش مقاومت محصول نهایی می‌شود.

1096