گازهای گلخانه‌ای به مواد شیمیایی مفید تبدیل می‌شوند

گازهای گلخانه‌ای به مواد شیمیایی مفید تبدیل می‌شوند

هر جا که نمی‌توان از تولید گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کرد، باید آن‌ها را به چیزی مفید تبدیل کرد، این رویکرد “گرفتن و استفاده از کربن” نامیده می‌شود. برای این کار به کاتالیزورهای خاصی نیاز است. تا به حال، مشکل این بود که یک لایه کربن به سرعت روی این کاتالیزورها تشکیل می‌شد، به این حالت “کک کردن” گفته می‌شود و کاتالیزور اثر خود را از دست می‌دهد.

449