تشخیص همزمان کادمیم و سرب با کمک نانولوله‌های کربنی انجام شد

تشخیص همزمان کادمیم و سرب با کمک نانولوله‌های کربنی انجام شد

محققان روشی برای تعیین همزمان کادمیوم و سرب در نمونه‌های آب با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری پلاسمای ناشی القاء شده با مایکروویو و با کمک نانولوله‌های کربنی چند جداره توسعه داده‌اند.

193