نانوذرات بازدهی فرآیند بازیافت پره‌های توربین بادی را افزایش می‌دهند

نانوذرات بازدهی فرآیند بازیافت پره‌های توربین بادی را افزایش می‌دهند

گروهی از محققان دانشگاه صنعتی کاوناس (KTU) و موسسه انرژی لیتوانی روشی برای بازیافت پره‌های توربین بادی پیشنهاد کردند. آنها با استفاده از تجزیه در اثر حرارت، مواد کامپوزیتی را به اجزای تشکیل دهنده خود، یعنی فنل و فیبر، شکستند. به گفته دانشمندان، مواد استخراج شده قابل استفاده مجدد هستند و این فرآیند عملاً بدون زباله است.

726