یک ترفند نانویی جالب برای مقابله با عفونت‌های مقاوم در برابر دارو

یک ترفند نانویی جالب برای مقابله با عفونت‌های مقاوم در برابر دارو

در درمان فوتودینامیکی ضد باکتریایی، از تابش برای تولید گونه‌های اکسیژن فعال که باکتری‌ها را از بین می‌برد، استفاده می‌شود. از آنجا که این روش به نور و اکسیژن خارجی نیاز دارد، فقط برای عفونت‌های سطحی مناسب است.

170