تأکید بر لزوم پیوند محصولات نانو با صنعت نفت

تأکید بر لزوم پیوند محصولات نانو با صنعت نفت

در نشست مدیران R&D شرکت‌های نفتی با محور فراخوان برنامه درونزا، مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو با تأکید بر اینکه زیرمجموعه‌های وزارت نفت دانش علمی خوبی دارند بر لزوم ایجاد پیوند بین صنعت نفت و نانو در فرآیند تولید و صنعتی کردن و فروش محصولات تأکید کردند.

142