نمک‌زدایی سریع با غشاهای کربنی بسیار نازک انجام شد

نمک‌زدایی سریع با غشاهای کربنی بسیار نازک انجام شد

تیمی به رهبری محققان دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله (KAUST) نشان دادند که غشاهای سفارشی بسیار نازک مبتنی بر پلیمر می‌توانند به طور موثر نمک را از آب دریا و آب نمک حذف کنند. این فناوری می‌تواند جایگزین امیدوارکنند‌ای برای سیستم‌های موجود نمک‌زدایی آب باشند.

465