نانوسیم‌ها انتقال سلول‌های بنیادی به استخوان را تسریع می‌کنند

نانوسیم‌ها انتقال سلول‌های بنیادی به استخوان را تسریع می‌کنند

یک پلتفرم نانویی در دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله (KAUST) توسعه یافته است که انتقال سلول‌های بنیادی به استخوان را تسریع می‌کند و به طور بالقوه راه را برای درمان کارآمدتر بیماری‌های استخوانی هموار می کند. نتایج این کار در نشریه Nanobiotechnology منتشر شده است.

575