استفاده از نقاط کوانتومی برای کمک به بیماران دیابتی

استفاده از نقاط کوانتومی برای کمک به بیماران دیابتی

پایش مداوم گلوکز در خانه برای بیماران دیابتی امری حیاتی است. به تازگی تیمی از محققان، حسگر زیستی برای چنین کاری ساخته‌اند که در آن از نقاط کوانتومی (QD) و نانوکره‌های طلا (AuNSs) استفاده شده و دقت بالایی دارد.

513