طراحی نانوذراتی که دقت تصویربرداری‌های پزشکی را بهبود می‌دهد

طراحی نانوذراتی که دقت تصویربرداری‌های پزشکی را بهبود می‌دهد

دانشمندان راهی برای کنترل اندازه نانوذرات خاص پیدا کردند تا استفاده بهینه از آن‌ها را در تصویربرداری با تشدید مغناطیسی و تصویربرداری مادون قرمز نزدیک بهینه‌سازی کنند. رویکرد آن‌ها می‌تواند به جراحان کمک کند تا از نانوذرات مشابه برای به تصویر کشیدن تومورها قبل و سپس در حین جراحی با استفاده از دو روش مختلف تصویربرداری استفاده کنند. یافته‌های آن‌ها در نشریه Science and Technology of Advanced Materials به چاپ رسیده است.

878
تشخیص گروه خونی در ۵ دقیقه!

تشخیص گروه خونی در ۵ دقیقه!

با ساخت ابزار میکروسیالی توسط محققان ژاپنی، امکان تعیین گروه خونی در مدت زمان بسیار کوتاهی فراهم شد. این فناوری در مواقع اورژانسی که نیاز به انتقال سریع خون به بیمار است، برای تعیین گروه خونی بسیار مفید خواهد بود.

852