تراشه‌ای که وضعیت سلول‌ها را به صورت زنده پایش می‌کند

تراشه‌ای که وضعیت سلول‌ها را به صورت زنده پایش می‌کند

محققان تراشه‌ای ساخته و آن را تبدیل به یک میکروسکوپ برای پایش رفتار سلول در محیط کشت کرده‌اند. این محصول که تراشه‌سکوپ نام دارد به صورت بلادرنگ وضعیت سلول‌ها را به دانشمندان ارائه می‌دهد

354